Γενικοί Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.megawatt.com.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία “Megawatt Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού Ανώνυμη Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “MEGAWATT A.E”, η οποία εδρεύει στο 10ο χλμ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ 57008 (Α.Φ.Μ 800519082/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Θεσ/νίκης), Αρ. ΓΕΜΗ: 126954704000, email επικοινωνίας: customersupport@megawatt.com.gr και τηλέφωνο: 2310/785800.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από τον Σωτήριο Νάζο με αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού. Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας μας είναι η βαρύτητα που δίνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις, διαθέτοντας πληρότητα προϊόντων, ανταγωνιστικές τιμές, προσφέρουμε πλήρη κάλυψη των αναγκών της αγοράς με κορυφαία ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η είσοδος και περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας καθώς και η πραγματοποίηση των αγορών σας λαμβάνει χώρα κατόπιν εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η ασφάλεια των συναλλαγών σας, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας και την πραγματοποίηση των αγορών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με αυτήν συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Ο πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η “MEGAWATT A.E.” ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές στους όρους των συναλλαγών και παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη/χρήστη. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη/χρήστη να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του e-shop. Οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή κατάρτισης της σύμβασης είναι και οι εφαρμοστέοι και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί.Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες.

Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό e-mail στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

  1. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H εταιρεία “MEGAWATT A.E.”, αναφορικά με τα υπό παρουσίαση στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντα, δεσμεύεται τόσο ως προς την εγκυρότητα των ουσιωδών χαρακτηριστικών τους, όσο και ως προς την ποιότητα, πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στο παρόν. Σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η εταιρεία επιφυλάσσεται για ενδεχόμενα τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας δια λόγους ανωτέρας βίας.

  • Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας “MEGAWATT A.E.” καθώς και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό ενέχουν χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες με σκοπό την υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν δύναται να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο παρόν προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση τους στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  • Υποχρεώσεις πελάτη/χρήστη

Κάθε πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.megawatt.com.gr υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Με την είσοδό του αποδέχεται και δεσμεύεται αυτόματα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  της “MEGAWATT A.E.”,για αποστολή, δημοσίευση και για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο,απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και με αυτό τον τρόπο παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτών. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστότοπου κοινώς υλικού που περιέχει ιούς αποτελεί πράξη ποινικά διώξιμη και απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στην παρούσα.

Η είσοδος, πλοήγηση καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνταιμέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας πρέπει να συντελούνται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που αναγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται τους εν λόγω όρους και ταυτόχρονα δεσμεύεται, ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες όρους και δύνανται να προκαλέσουν βλάβη και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας. Τέλος, η “MEGAWATT A.E.”, προτρέπει τους πελάτες/χρήστες της, να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου, καθώς και να προβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού τους μυστικού κωδικού πρόσβασης (password), όπως απαγορεύεται ρητά και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας ή ανηλίκους.

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρεία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγχει την κατάσταση των προϊόντων κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά.

  • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.megawatt.com.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της εταιρείας “MEGAWATT A.E.” και συνεπώς όλο το περιεχόμενο του, πληροφορίες, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου το οποίο και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας “MEGAWATT A.E.”. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας το περιεχόμενο του παρόντος δεν επιτρέπεται να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής πώλησης, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
Οι επωνυμίες, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα www.megawatt.com.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της παρούσας ιστοσελίδας ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει για οιοδήποτε λόγο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.

  • Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας “MEGAWATT A.E.”, διέπονται από το Ελληνικό, το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, βάσει των οποίων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Για κάθε διαφορά σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας, η οποία μπορεί να προκύψει από την έναρξη λειτουργίας του παρόντος και έπειτα, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.